Interruzione riga
Hi, welcame to our store !!
 
 
    
LITOKOL   K180020    tiles white glue adhesive   
36.000 Tsh  
LITOKOL   16BNC0055    white grout   
30.000 Tsh  
LITOKOL   16GCH0055    light grey grout   
30.000 Tsh  
LITOKOL   16GMD0055    medium grey grout   
30.000 Tsh  
LITOKOL   16GRG0055    grey grout   
30.000 Tsh  
LITOKOL   16ANT0055    antrachite grout   
30.000 Tsh  
LITOKOL   16BBG0055    beige grout   
30.000 Tsh  
LITOKOL   16MOG0055    mahogan grout   
30.000 Tsh  
LITOKOL   505    tile spacer cross 1 mm (500 pc)   
12.000 Tsh  
LITOKOL   515    tile spacer cross 2 mm (250 pc)   
6.500 Tsh  
LITOKOL   535    tile spacer cross 3 mm (250 pc)   
10.000 Tsh  
LITOKOL   510    tile spacer T 2 mm (250 pc)   
8.500 Tsh  
LITOKOL   NAT105.91    chair trim alluminium 10mm   
55.000 Tsh  
LITOKOL   TPP104.01    pvc square trim white 8x10mm   
15.000 Tsh  
LITOKOL   ESP080.01    pvc slim square trim white 8mm   
12.000 Tsh  
LITOKOL   ETR808.01    pvc round trim white 8mm   
12.000 Tsh  
LITOKOL   ETR808.25    pvc round trim beige 8mm   
12.000 Tsh  
LITOKOL   EAQ080.91    round edge trim alluminium silver 8mm   
45.000 Tsh  
LITOKOL   LTLVKIT0000    litolevel kit 150 bases+150 cones+150 nuts   
90.000 Tsh  
LITOKOL   LTLVDC0250    litolevel nuts+cones 250 pcs   
90.000 Tsh  
LITOKOL   LTLVBAS0250    litolevel bases 250 pcs   
45.000 Tsh